Il penultimo gruppo, domani l’ultimo, prometto ;)

Penang / Trishaw tour Penang / Khoo Kongsi Temple Penang / Khoo Kongsi Temple Penang / Khoo Kongsi Temple Penang / Khoo Kongsi Temple